Vibrācijas līmeņa monitorings

Ventilācijas sistēmas, montāža

Gaisa kondicionieri un to montāža

Rotējošo mehānismu vibrodiagnostika 

Vibrodiagnostika ļauj bez iejaukšanās mehānismu darbībā noteikt to tehnisko stāvokli. Mērījumu analīze dod iespēju atklāt izmaiņas, kas raksturo defektu veidošanos, noteikt defektu veidu, prognozēt to attīstību un noteikt atlikušo diagnosticējamā mehānisma resursu. 

Tiek diagnosticēti mezgli, kuri kļūst par paaugstinātas vibrācijas iemesliem – gultņi, rotori, mehāniskie pārvadi, reduktori, sūkņi, kā arī tiek mērīta celtniecības darbu laikā izraisītās vibrācijas ietekme uz būvēm. 

Veicam arī elektrodzinēju, sūkņu, ventilatoru, dūmsūkņu u.c. centrēšanu; elektrodzinēju un sūkņu rotoru balansēšanu; dūmsūkņu, ventilatoru un citu agregātu gultņu balansēšanu uz vietas vai uz darbgalda; elektrodzinēju un sūkņu gultņu nomaiņu.

Vibrācijas līmeņa monitorings

Būvobjektu apsekošana tiek veikta ar mērķi novērtēt būviekārtu un citu faktoru (pāļu iedzīšanu, rievsienu iegremdēšanu utt.) ietekmi uz vibrācijas līmeni.

Vibrācijas līmeņa monitorings tiek veikts, izmantojot pārnēsājamas iekārtas, kas ietver sevī vairāku komponentu vibrācijas devējus un vibrācijas analizatorus.

Fiksējot un analizējot būvlaukumam blakus esošo ēku un būvju vibrācijas līmeņa parametrus, iespējams noteikt, vai konkrētajai būvei nekaitē būvlaukumā veiktās manipulācijas. Ir ļoti svarīgi, lai būvdarbu procesā radītā vibrācija, kas ietekmē ēkas, tiek pastāvīgi kontrolēta.

Celtniecības objektu ietekmi uz blakus ēkām var novērtēt, izmantojot tādu parametru kā vibrācijas ātrums, ko mēra mm/s.  

Normatīvi, pēc kuriem tiek kontrolēta vibrācija, visai būtiski atšķiras dažādās Eiropas valstīs. Zināmā mērā šo normu piemērošana ir atkarīga no uzdevuma, kas tiek risināts.

Vibrācijas līmeņa monitorings

Jāatzīmē, ka šobrīd Latvijā nav noteiktu normatīvu, kas regulētu ēku un būvju vibrāciju.

Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas

Piedāvājam pakalpojumus ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanas un montāžas  darbu veikšanā.

SIA "RESTARTS" ir licencēta ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvmontāžas darbu veikšanai un reģistrēta LR Būvkomersantu reģistrā. 

Ceram, ka mūsu darba pieredze var ieinteresēt Jūs un veicināt mūsu firmu sadarbību.

Auto kondicionieru diagnostika un uzpildīšana 

Jaunu automašīnu gaisa kondicionieru diagnostika jāveic ik pēc 2–3 gadiem. Automašīnām, kuras vecākas par 7–10 gadiem, kondicioniera uzpilde būtu jāveic reizi gadā. 

Kondicionieru uzpildei izmantojam freonu R134A ar UV krāsvielu. 

Šīs maisījums palīdz noskaidrot noplūdes vietu gadījumos, ja sistēma nav pietiekami hermētiska. Iespējams pārbaudīt kondicionēšanas sistēmu zem spiediena. Strādājam bez brīvdienām. Iespējams izbraukt pie klienta. Cena par pakalpojumu: 10,00–15,00 EUR + freona izmaksas.

Mūsu projekti

SIA "Restarts" dibināta 2005. gadā un sākotnēji nodarbojās tikai ar gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu projektēšanu un uzstādīšanu. Pēdējos 10 gados esam specializējušies vibrodiagnostikas jomā. 

Lielāko objektu skaitā ir:

Jaunā Rīgas teātra rekonstrukcija

Jaunā Rīgas teātra rekonstrukcija

Mežaparka lielās estrādes pārbūve

Mežaparka lielās estrādes pārbūve

P. Stradiņa klīniskās slimnīcas jaunā korpusa celtniecība

P. Stradiņa klīniskās slimnīcas jaunā korpusa celtniecība

Krievu salas komunikāciju tuneļa būvniecība

Krievu salas komunikāciju tuneļa būvniecība

LN Māksla muzeja rekonstrukcija

LN Mākslas muzeja rekonstrukcija

 Nacionālās bibliotēkas celtniecība

Nacionālās bibliotēkas celtniecība

Rotējošo mehānismu vibrodiagnostika AS Rīgas siltums

Rotējošo mehānismu vibrodiagnostika AS Rīgas siltums

Sertifikāti

Kontakti

SIA 'RESTARTS"


Rīga, Kurzemes prospekts 32-3, LV-1067

Tālr.: +371 29 487 424
Tālr.: +371 26 171 303
Tālr./fakss: +371 67 414 005
E pasti: restart@btv.lv, vibro@btv.lv

Rekvizīti

Norēķinu konts: LV36HABA0551010530077

Banks: AS Sedbanka
Kods: HABALV22
PVN reģ.Nr. LV40003755986